November 11th, 2014

Gerjan de Hullu is vrijdagavond door de Algemene Leden Vergadering op 07 november 2014 gekozen tot nieuw bestuurslid van de v.v. Groede. De logistieke planner van transport Vooruit is al jaren een vaste waarde in het “Twidduh” van Groede. De Groedenaar werd op de jaarvergadering via een schriftelijke stemming gekozen, met een uitslag van 21 voor, 1 tegen, 1 blanco en 1 ongeldig werd Gerjan geïnstalleerd in het bestuur. Ook via deze weg veel succes en natuurlijk plezier toegewenst aan Gerjan de Hullu met zijn nieuwe functie als bestuurslid.

Bestuurslid Jan Elfrink stelde zich niet meer herkiesbaar tijdens deze jaarvergadering. Hij kon voornamelijk zijn studie-activiteiten niet meer combineren met zijn functie als bestuurslid. Jan fungeerde vijf jaar lang als bestuurslid en wist in die tijd onder meer met succes het mini-F-voetbal te introduceren in Groede. Ook via deze weg dank aan Jan Elfrink voor zijn jarenlange inzet als bestuurslid van v.v. Groede.

Het bestuur van v.v. Groede bestaat nu uit voorzitter Piet Klaaijssen, secretaris Sjaak van der Hooft, penningmeester Eric van den Hemel en leden Edwin Hennekeij, Gerjan de Hullu, Martin Luteijn en Erick Traas.