November 12th, 2018

Het bestuur nodigt al zijn leden van v.v. Groede uit voor de Algemene Leden Vergadering 2019. Deze zal gehouden worden op donderdag 15 november 2018 om 19.30 uur in kantine “Even Samen”. De jaarverslagen kunnen vanaf een week voor de vergadering worden opgevraagd bij de penningmeester, Eric van den Hemel. Afmeldingen via iphooft@planet.nl.

De ALV heeft dit jaar plaats op een donderdagavond in plaats van de traditionele vrijdagavond, zo is besloten in de ALV van 2017. Dit in de hoop meer leden aan te trekken naar de ALV. We hopen dan ook van harte op een grote opkomst, zodat het geluid van de vereniging goed vertegenwoordigd is tijdens deze ALV.