June 28th, 2016

Groede 1 is gepromoveerd naar de vierde klasse en het 90 jarig bestaan is gevierd, kortom de boeken van het seizoen 2016/2017 kunnen bijna dicht. Nog niet helemaal dicht inderdaad, er is namelijk nog iets dat officieel afgesloten moet worden; de prognostiek! In de afgelopen weken is er druk gezocht naar een geschikt moment om de prognostiek bekend te maken. Zoals we jaarlijks gewend zijn gebeurt dit tijdens de afsluitende de barbeque, dit werd dit jaar echter vervangen door het 90 jarige bestaan. Men was van mening dat dit feest niet het geschikte moment was om de prognostiek bekend te maken.

In onze zoektocht naar een beter moment, zijn we helaas tot de conclusie moeten komen dat dit geschikte moment er de komende tijd niet is. Daarom zullen we dit jaar een uitzondering maken en de uitslag van de prognostiek bekend maken via het wereld wijde web. Op donderdag 30 juni zult u allen de website goed in de gaten moeten houden, want dan zal de einduitslag van de prognostiek bekend gemaakt worden. Winnaars zullen in de dagen erna benaderd worden om de prijs officieel te overhandigen.

Excuus voor de late bekendmaking, maar zoals gezegd was het lastig om een geschikt moment te vinden! Het wachten is het overigens zeker waard, want er zijn heel wat verschuivingen en verrassingen in de prognostiek!

Stay tuned!