November 10th, 2015

Aanstaande vrijdag 13 november 2015, zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats hebben. Rond 21.00 uur zijn alle leden welkom voor deze vergadering in kantine “even samen”. Verslagen van secretairs en penningmeester kunnen vanaf een week voor de vergadering worden opgevraagd bij de penningmeester, Eric van den Hemel, scherpbierseweg 16, 4503 GS Groede.

Afmeldingen kunt u doorgeven via iphooft@planet.nl, waar u ook terecht kunt voor meer informatie aangaande de jaarvergadering.